Обука во МКД и Грција (мај-јуни 2022) на Про Агенс

Обука на Проагенс (МКД и Грција): 28 мај 2022 (САБОТА) - ONLINE; 31 мај 2022 (ВТОРНИК) - х. КОНТИНЕНТАЛ, Скопје, ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО; 2 јуни 2022 (ЧЕТВРТОК) - ONLINE; 4 - 7 јуни 2022 (САБОТА - ВТОРНИК) - хотел „Olympian bay grand resort“, Лептокарија, Грција. Пријави, Програма, профактура и други детали побарај на ПОВЕЌЕ

Share
ИНФОРМАТОР, бр. 5 (мај 2022)

ИНФОРМАТОР, бр. 5 (мај 2022). Детали на ПОВЕЌЕ

Share
Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, МАЈ 2022 година со АЛАТКИ за пресметка за 2022 година

Податоци за нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, МАЈ 2022 година, алатки за пресметка на плати на македонски и англиски јазик побарај на ПОВЕЌЕ

Share
30 јуни 2022 година: Последен датум за прекинување на продолжените договори за вработување поради возраст

30 јуни 2022 година: Последен датум за прекинување на продолжените договори за вработување поради возраст. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Престанаа ограничувањата за извоз на масло од сончоглед, пченица, пченка, брашно и слични стоки

Престанаа ограничувањата за извоз на масло од сончоглед, пченица, пченка, брашно и слични стоки. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
2022: Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давачки, Еурибор и Скибор каматни стапки и Уплатни сметки за јавни давачки

2022: Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давацки, Еурибор и Скибор каматни стапки Уплатни сметки за јавни давачки. Побарај Преглед на ПОВЕЌЕ.

Share
Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог

Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Процент за МДБ за АПРИЛ 2022 = 6,3%

Процентот за МДБ за АПРИЛ 2022 година изнесува: 6,3%! Месечната аконтација за АПРИЛ 2022 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година (АОП 56), зголемена за 6,3%. Правните лица кои го применуваат Законот за исплата на платите ИМААТ право на покачување на платите за месец АПРИЛ 2022 година за 1,1%. Текст за Месечните аконтации за данокот на добивка и данокот од вршење на самостојна дејност и други детали и алатки побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Измена на Правилникот за документацијата за финансиска поддршка на инвестициите

ИЗМЕНА на Правилникот за формата и содржината на барањето за доделување на финансиска поддршка и потребната документација и пречистен текст на Законот за финансиска поддршка на инвестиции побарај на ПОВЕЌЕ

Share
10.05.2022: Закон за вршење на сметководствени работи (со вклучени амандмани од Комисијата за ЕП)

10.05.2022: Закон за вршење на сметководствени работи (со вклучени амандмани од Комисијата за ЕП) побарај на ПОВЕЌЕ!

Share