Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, ЈУЛИ 2024 година со АЛАТКИ за пресметка за 2024 година

Податоци за нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, ЈУЛИ 2024 година, алатки за пресметка на плати на македонски и англиски јазик за 2024 година побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Од 1 јануари 2024 година престана можноста за плаќање со пресметка за правни лица со БЛОКИРАНА платежна сметка

Од 1 јануари 2024 година престана можноста за плаќање со пресметка за правни лица со БЛОКИРАНА платежна сметка. Нов модел на Изјава и Договор за компензација прилагодени на правната ситуација - забрането плаќање со пресметка (компензација и сл.) за слубјекти кои имаат блокирана платежна (трансакциска) сметка симнете на ПОВЕЌЕ

Share
Проагенсов Преглед на прописи заклучно со Сл. весник 151/2024

Проагенсовиот Преглед на прописи заклучно со Сл. весник 151/2024 може да го симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Процент за МДБ за ЈУНИ 2024 = 2,4%

Процентот за МДБ за ЈУНИ 2024 година изнесува: 2,4%! Месечната аконтација за ЈУНИ 2024 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2023 година (АОП 56), зголемена за 2,4%. Правните лица кои го применуваат Законот за исплата на платите НЕМААТ право на покачување на платите за месец ЈУНИ 2024. Текст за Месечните аконтации за данокот на добивка и данокот од вршење на самостојна дејност и други детали и алатки побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давачки, Еурибор и Скибор каматни стапки и Уплатни сметки за јавни давачки

Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давацки, Еурибор и Скибор каматни стапки Уплатни сметки за јавни давачки. Побарај Преглед на ПОВЕЌЕ.

Share
Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог

Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Информатор 6.2024 (јуни)

Информатор 6.2024 (јуни) побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Информатор 5.2024 (мај)

Информатор 5.2024 (мај) побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Online КПУ Обука на Про Агенс (мај – јуни 2024)

Online КПУ Обука на Про Агенс (мај - јуни 2024). Термини: 31 мај, 7 јуни и 8 јуни 2024 година. Програма, пријава и про-фактура побарај на ПОВЕЌЕ

Share
КПУ обука на Про Агенс (2-5 јуни 2024): Камена Воурла (ГР)

Дводневна КПУ Обука на Про Агенс (2 - 5 јуни 2024) во Камена воурла (ГР). Програма, пријава и про-фактура побарај на ПОВЕЌЕ

Share