КПУ обука 2.2023: Практична примена на прописите од областа на сметководството, даноците, работните односи и статусното право

КПУ Обука: Практична примена на прописите од областа на сметководството, даноците, работните односи и статусното право; Термини: 30 мај 2023 година (вторник) - online; 6 јуни 2023 година (вторник) - online; 10-13 јуни (сабота-вторник) - CRONWELL PLATAMON (ГРЦИЈА) - физичко присуство

Share
ИНФОРМАТОР 5.2023 (мај)

ИНФОРМАТОР 5.2023 (мај), може да симнеш на ПОВЕЌЕ

Share
Акти на ИСОС, донесени од УО на 25.05 2023

Нови акти на ИСОС од седницата на Управниот одбор одржана на 25 мај 2023 година. Актите побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, МАЈ 2023 година со АЛАТКИ за пресметка за 2023 година

Податоци за нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, МАЈ 2023 година, алатки за пресметка на плати на македонски и англиски јазик побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог

Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давачки, Еурибор и Скибор каматни стапки и Уплатни сметки за јавни давачки

Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давацки, Еурибор и Скибор каматни стапки Уплатни сметки за јавни давачки. Побарај Преглед на ПОВЕЌЕ.

Share
Проагенсов Преглед на прописи заклучно со Сл. весник 111/2023

Проагенсовиот Преглед на прописи заклучно со Сл. весник 111/2023 може да го симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Ограничувањето на цените и маржите продолжува до 31 мај/30 јуни 2023 година

Текст со целосна информација за ограничувањето на цените и маржите кое е продолжено до 31 мај/30 јуни 2023 година побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Процент за МДБ за АПРИЛ 2023 = 5,3%

Процентот за МДБ за АПРИЛ 2023 година изнесува: 5,3%! Месечната аконтација за АПРИЛ 2023 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2022 година (АОП 56), зголемена за 5,3%. Правните лица кои го применуваат Законот за исплата на платите ИМААТ право на покачување на платите за месец АПРИЛ 2023 за 0,35%. Текст за Месечните аконтации за данокот на добивка и данокот од вршење на самостојна дејност и други детали и алатки побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
ИНФОРМАТОР 4.2023 (април)

ИНФОРМАТОР 4.2023 (април), може да симнеш на ПОВЕЌЕ

Share