ИНФОРМАТОР, бр. 11 (ноември 2021)

Одделните текстови, како и целосната содржина на списанието „ИНФОРМАТОР“, бр. 11 (ноември 2021 година) може да ги симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
ПАКЕТ Годишна претплата на Проагенсовите печатени и е-изданија и консалтинг за 2022 година

ПАКЕТ Годишна претплата на Проагенсовите печатени и е-изданија и консалтинг за 2022 година

Share
Најава на Советување / Е-обука, бр. 4.2021: 22 (среда) и 25 (сабота) декември 2021 година

Про Агенс Ве поканува на своето последно СОВЕТУВАЊЕ / е-ОБУКА за 2021 година (КПУ бр. 4/2021; 8 КПУ часови). Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог

Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, НОЕМВРИ 2021 година со АЛАТКИ за пресметка за 2021-ва

Податоци за нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, НОЕМВРИ 2021 година, алатки за пресметка на плати на македонски и англиски јазик побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Процент за МДБ за ОКТОМВРИ 2021 = 3,8%

Процентот за МДБ за ОКТОМВРИ 2021 година изнесува: 3,8%! Месечната аконтација за ОКТОМВРИ 2021 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година (АОП 56), зголемена за 3,8%. Правните лица кои го применуваат Законот за исплата на платите ИМААТ право на покачување на платите за месец СЕПТЕМВРИ 2021 година за 0,25%. Текст за Месечните аконтации за данокот на добивка и данокот од вршење на самостојна дејност за 2021 година и други детали и алатки побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Е-Обука на Про Агенс (НОЕМВРИ 2021): Сметководство, финансиско известување, даноци, работни односи, корпоративно право и други прописи

Е-Обука на Про Агенс (4 и 6 НОЕМВРИ 2021): Сметководство, финансиско известување, даноци, работни односи, корпоративно право и други прописи. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Празници и неработни денови во 2022-ра година и работни часови (1970-2022)

Прегледот на празници и неработни денови во 2022 година и работни часови (1970-2022), може да ги симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
ИНФОРМАТОР, бр. 10 (октомври)

Одделните текстови, како и целосната содржина на списанието „ИНФОРМАТОР“, бр. 10 (октомври 2021 година) може да ги симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Измени на Законот за трговија (во областа на санкционирањето)

Во Законот за трговија со последните измени и дополнувања (215/21) кои влегоа во сила од 24 септември 2021 година се предвидени новини во делот на прекршочните санкции, со цел негово усогласување со новиот Закон за прекршоците. Коментар, Законот и пречистен текст на Законот за трговија побарај на ПОВЕЌЕ.

Share