ИНФОРМАТОР 1.2023 (јануари)

ИНФОРМАТОР 1.2023 (јануари). Детали побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Советување (Обука) за Годишна сметка, финансиски и даночни извештаи за 2022 година и Обука за јавни набавки

Советување (Обука) за Годишна сметка, финансиски и даночни извештаи за 2022 година и Обука за јавни набавки: ТЕРМИНИ ЗА ONLINE ОБУКИ: 31 јануари 2023 година (вторник) - online; 2 февруари 2023 година (четврток) - online; 10 февруари 2023 година (петок) - online и11 февруари 2023 година (сабота) - online. СОВЕТУВАЊЕ/ОБУКА со ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО: 5 - 8 февруари 2023 година (недела-среда) - Сандански, „Интерхотел Сандански“. Паралелно со Советувањето / Обуката за Годишна сметка, ќе се одржи и ОБУКА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, во терминот и на локацијата во Сандански. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, ЈАНУАРИ 2023 година со АЛАТКИ за пресметка за 2023 година

Податоци за нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, ЈАНУАРИ 2023 година, алатки за пресметка на плати на македонски и англиски јазик побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Преглед на ограничувањата на маржите за 2022 година

Преглед на ограничувањата на маржите за 2022 година побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Задржан данок – Потврди за даночен резидент за 2023 година

Задржан данок – Потврди за даночен резидент за 2023 година побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Алатки за пресметување на платите за 2023 година

Алатки за пресметување на платите за 2023 година побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Проагенсов Преглед на прописи заклучно со Сл. весник 7/2023

Проагенсовиот Преглед на прописи заклучно со Сл. весник 7/2023 може да го симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Процент за МДБ за ДЕКЕМВРИ 2022 = 12,6%

Процентот за МДБ за ДЕКЕМВРИ 2022 година изнесува: 12,6%! Месечната аконтација за ДЕКЕМВРИ 2022 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година (АОП 56), зголемена за 12,6%. Правните лица кои го применуваат Законот за исплата на платите НЕМААТ право на покачување на платите за месец ДЕКЕМВРИ 2022. Текст за Месечните аконтации за данокот на добивка и данокот од вршење на самостојна дејност и други детали и алатки побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
ПАКЕТ Годишна претплата на Проагенсовите печатени и е-изданија и консалтинг за 2023 година

ПАКЕТ Годишна претплата на Проагенсовите печатени и е-изданија и консалтинг за 2023 година. Детали на ПОВЕЌЕ

Share
2022 и 2023: Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давачки, Еурибор и Скибор каматни стапки и Уплатни сметки за јавни давачки

2022 и 2023: Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давацки, Еурибор и Скибор каматни стапки Уплатни сметки за јавни давачки. Побарај Преглед на ПОВЕЌЕ.

Share