ИНФОРМАТОР, бр. 9 (септември) 2023 година

ИНФОРМАТОР, бр. 9 (септември) 2023 година побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Објавена Одлуката за определување на добрата и услугите чиј промет се оданочува со повластена стапка на ДДВ согласно измените на Законот за ДДВ

Објавена Одлуката за определување на добрата и услугите чиј промет се одамочува со повластена стапка на ДДВ согласно измените на Законот за ДДВ. Одлуката побарај ја на ПОВЕЌЕ

Share
ВАЖНО !!! КПУ обука 3.2023 (ОКТОМВРИ 2023): Новини во даночните прописи, деловното право и работните односи

ВАЖНО !!! КПУ обука 3.2023 (ОКТОМВРИ 2023): Новини во даночните прописи, деловното право и работните односи: 03 ОКТОМВРИ 2023 година (ВТОРНИК) – online; 07 ОКТОМВРИ 2023 година (САБОТА) – online и 18 ОКТОМВРИ (СРЕДА) – online

Share
Владини мерки за гарантирани цени и ограничени маржи во трговијата

Владини мерки за гарантирани цени и ограничени маржи во трговијата. Детали побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Извештај за трансферни цени за 2022 година

Извештај за трансферни цени за 2022 година, Коментар и Правилник побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Коментар на измените на Законот за ДДВ (199.2023), пречистен текст на Законот за ДДВ

Коментар на измените на Законот за ДДВ (199.2023) и пречистен текст на Законот за ДДВ побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Коментар на измените на Законот за данокот на добивка (199.23), пречистен текст на Законот

Коментар на измените на Законот за данокот на добивка (199.23), измени на Законот и пречистен текст на Законот побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Целосна информација за данокот за солидарност-Закон, Правилник, образец, инфо на УЈП, Проагенсов образец во ексел, Коментар, рок за одлагање,…

Целосна информација за данокот за солидарност-Закон, Правилник, образец, инфо на УЈП, Проагенсов образец во ексел, Коментар, рок за одлагање,.... Детали побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Во „Службен весник“, бр. 199/23 се објавени трите даночни закони

Во „Службен весник“, бр. 199/23 се објавени трите даночни закони. Службениот весник може да го симнете на ПОВЕЌЕ

Share
Даночно признати расходи се загубите на електрична енергија во мрежата – Толкување на Собранието на одредби од Законот за данокот на добивка

Даночно признати расходи се загубите на електрична енергија во мрежата - Толкување на Собранието на одредби од Законот за данокот на добивка. Детали побарај на ПОВЕЌЕ

Share