ИНФОРМАТОР, бр. 5 (мај 2021 година)

Одделните текстови, како и целосната содржина на списанието „ИНФОРМАТОР“, бр. 5 (мај 2021 година) може да ги симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Процент за МДБ за АПРИЛ 2021 = 1,6%

Процентот за МДБ за АПРИЛ 2021 година е ПОЗИТИВЕН, изнесува: 1,6%! Месечната аконтација за АПРИЛ 2021 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година (АОП 56), зголемена за 1,6%. Правните лица кои го применуваат Законот за исплата на платите ИМААТ право на покачување на платите за месец АПРИЛ 2021 година за 0,35%. Текст за Месечните аконтации за данокот на добивка и данокот од вршење на самостојна дејност за 2021 година и други детали и алатки побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Насоки за постапување поврзани со Јавниот повик на Владата за финансиска поддршка на угостителските субјекти

Насоки за известување, пресметување и администрирање поврзани со Јавниот повик на Владата на РС Македонија за финансиска поддршка на угостителските субјекти. Коментар, пресметки и примери побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Измени на Одлуката за отворање на сметки во странство од страна на македонски резиденти кои не се овластени банки (30.04.2021)

Коментар на измените и дополнувањата на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство (во сила од 30 април 2021 година) и Пречистен текст на Одлуката побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог

Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
„ИНФОРМАТОР“, бр. 4 (април 2021 година)

Одделните текстови, како и целосната содржина на списанието „ИНФОРМАТОР“, бр. 4 (април 2021 година) може да ги симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Начин на плаќање на работењето на празник

За начинот на исплата за плата за работење на празник побарај детали на ПОВЕЌЕ.

Share
Рокови и важни активности на субјектите во врска со годишното финансиско известување

Текст за роковите и важните активности на субјектите во врска со годишното финансиско известување, како и пречистен текст на Законот за трговските друштва побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност за месеците февруари и/или март 2021 година

Коментар на Законот за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, за месеците февруари и март 2021 година, Законот, Правилникот и корисен линк побарај на ПОВЕЌЕ.         

Share
Коментар на Законот за финансиска поддршка за исплата на плати за февруари и/или март 2021 година и Алатка за пресметување на поддршката

Детален Коментар на Законот за финансиска поддршка за исплата на плати за ФЕВРУАРИ и/или МАРТ 2021 година, Алатка за пресметка на финансиската поддршка и Законот и Правилникот побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share