Правила за исплата на регресот за годишен одмор и новогодишниот надоместок за 2021 година

Детали за правилата (целосен текст, одлуки, мислење на ОРМ) за исплата на регресот за годишен одмор и новогодишниот надоместок за 2021 година побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
1.12.2021: Нов Правилник за кеси и Евиденција за продадени кеси (во excel)

1.12.2021: Нов Правилник за кеси и Евиденција за продадени кеси (во excel). Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
ПАКЕТ Годишна претплата на Проагенсовите печатени и е-изданија и консалтинг за 2022 година

ПАКЕТ Годишна претплата на Проагенсовите печатени и е-изданија и консалтинг за 2022 година

Share
1 декември 2021 година: Забрана за пуштање во промет на пластични кеси за носење на стоки

Од 1 декември 2021 година (среда) започнува примената на членот 10 од Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на РСМ“ бр. 215/21). Согласно со став 1 и став 3 од овој член, се забранува пуштање на пластични кеси за носење на стоки на пазарот во Република Северна Македонија, но по исклучок, со плаќање на надоместок од страна на крајните корисници, дозволено е пуштање на пазарот на биоразградливи кеси за носење на стоки кои се произведени согласно со пропишаните стандарди за биоразградливост, освен многу лесните пластични кеси за носење на стоки. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
ИНФОРМАТОР, бр. 11 (ноември 2021)

Одделните текстови, како и целосната содржина на списанието „ИНФОРМАТОР“, бр. 11 (ноември 2021 година) може да ги симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Трошоци на живот, Покачување на плати

Прегледот на порастот на Трошоци на живот и правото на покачување на платите за субјектите што го применуваат Законот за исплата на платите во РМ може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share
Најава на Советување / Е-обука, бр. 4.2021: 22 (среда) и 25 (сабота) декември 2021 година

Про Агенс Ве поканува на своето последно СОВЕТУВАЊЕ / е-ОБУКА за 2021 година (КПУ бр. 4/2021; 8 КПУ часови). Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог

Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, НОЕМВРИ 2021 година со АЛАТКИ за пресметка за 2021-ва

Податоци за нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, НОЕМВРИ 2021 година, алатки за пресметка на плати на македонски и англиски јазик побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Процент за МДБ за ОКТОМВРИ 2021 = 3,8%

Процентот за МДБ за ОКТОМВРИ 2021 година изнесува: 3,8%! Месечната аконтација за ОКТОМВРИ 2021 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година (АОП 56), зголемена за 3,8%. Правните лица кои го применуваат Законот за исплата на платите ИМААТ право на покачување на платите за месец СЕПТЕМВРИ 2021 година за 0,25%. Текст за Месечните аконтации за данокот на добивка и данокот од вршење на самостојна дејност за 2021 година и други детали и алатки побарај на ПОВЕЌЕ.

Share