Проагенсов Преглед на прописи заклучно со Сл. весник 141/2024

Проагенсовиот Преглед на прописи заклучно со Сл. весник 141/2024 може да го симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Процент за МДБ за ЈУНИ 2024 = 2,4%

Процентот за МДБ за ЈУНИ 2024 година изнесува: 2,4%! Месечната аконтација за ЈУНИ 2024 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2023 година (АОП 56), зголемена за 2,4%. Правните лица кои го применуваат Законот за исплата на платите НЕМААТ право на покачување на платите за месец ЈУНИ 2024. Текст за Месечните аконтации за данокот на добивка и данокот од вршење на самостојна дејност и други детали и алатки побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давачки, Еурибор и Скибор каматни стапки и Уплатни сметки за јавни давачки

Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давацки, Еурибор и Скибор каматни стапки Уплатни сметки за јавни давачки. Побарај Преглед на ПОВЕЌЕ.

Share
Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог

Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Информатор 6.2024 (јуни)

Информатор 6.2024 (јуни) побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, ЈУНИ 2024 година со АЛАТКИ за пресметка за 2024 година

Податоци за нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, ЈУНИ 2024 година, алатки за пресметка на плати на македонски и англиски јазик за 2024 година побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Информатор 5.2024 (мај)

Информатор 5.2024 (мај) побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Online КПУ Обука на Про Агенс (мај – јуни 2024)

Online КПУ Обука на Про Агенс (мај - јуни 2024). Термини: 31 мај, 7 јуни и 8 јуни 2024 година. Програма, пријава и про-фактура побарај на ПОВЕЌЕ

Share
КПУ обука на Про Агенс (2-5 јуни 2024): Камена Воурла (ГР)

Дводневна КПУ Обука на Про Агенс (2 - 5 јуни 2024) во Камена воурла (ГР). Програма, пријава и про-фактура побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Информатор 4.2024 (април)

Информатор 4.2024 (април)

Share