ИНФОРМАТОР, бр. 7-8 (јули-август 2021 година)

Одделните текстови, како и целосната содржина на списанието „ИНФОРМАТОР“, бр. 7-8 (јули-август 2021 година) може да ги симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
28 јули 2021 година: ПОРТОКАЛОВА ФАЗА: Препорака на МЗ, МТСП и Владата за заштита од високите температури

Република Северна Македонија во следните пет дена ќе биде зафатена од високи температури (од 29.07-01.08.2021 година – четврток до недела) и ќе влезе во портокалова фаза, поради што е потребно да се почитуваат објавените препораки од МЗ, за намалување на ризиците од високите температури за лицата кои се наоѓаат на отворен простор, дома, на своите работни места, покрај езерата, реките и базените или на планините. Препораките побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Локални избори 2021: Ограничувања на трошењето на јавни пари

Со Изборниот законик се уредени извесни органичувања од аспект на трошењето на буџетски средства и вработување во јавни институции, со кои може да се влијае на определбата на гласачите пред секои избори, вклучувајќи ги и претстојните Локални избори-2021 година. Детали за ограничувањата и пречистен текст на Изборниот законик побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог

Цени на горива, Надоместок за користење на приватно возило, Структура на цените на горивата и Патен налог побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, ЈУЛИ 2021 година со АЛАТКИ за пресметка за 2021-ва

Податоци за нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, ЈУЛИ 2021 година, алатки за пресметка на плати на македонски и англиски јазик побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Намалена стапка на ДДВ на електрична енергија за домаќинствата

Со измената и дополнувањето на Законот за ДДВ (163/21) се пропиша намалување на стапката на ДДВ од 18% на 5% за прометот и увозот на електричната енергија за домаќинствата за период од 16.07.2021 (ден на влегување во сила на законот) до 30 јуни 2022 година, како и идно оданочување на истиот промет со даночна стапка од 10% за периодот од 1 јули 2022 до 30 јуни 2023 година. По истекот на наведените периоди на примена на повластената стапка од 5% и 10%, од 1 јули 2023 година, прометот и увозот на електричната енергија за домаќинствата, повторно ќе се оданочува со 18% ДДВ. Останатите потрошувачи (деловните субјекти) немаат повластувања, односно поскапувањето на енергијата ќе ги товари нивните трошоци, со тоа што за оние кои не се ДДВ обврзници или немаат право на одбивка на ДДВ, поскапувањето додатно се одразува преку пресметаните 18% ДДВ на повисока основица.

Share
Данок на добивка – 2021: Удвоен износот на даночно признатиот регрес за годишен одмор и зголемување на даночно признатите расходи за тестирање за COVID-19

Данок на добивка - 2021: Удвоен износот на даночно признатиот регрес за годишен одмор и зголемување на даночно признатите расходи за тестирање за COVID-19. Детали и пречистен текст на Законот за данокот на добивка побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Се укинува можноста за продолжување на договорот за вработување после наполнети 64 години

Се укинува можноста за продолжување на договорот за вработување после наполнети 64 години. Детали и пречистен текст на Законот побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Измени на Законот за даноците на имот: Од 2022 година, неактивниот имот ќе се оданочува со три пати повисоки стапки

Во Службен весник број 151/2021 од 6 јули 2021 година се објавени две измени и дополнувања на Законот за даноците на имот. Со измените, од 2022 година се зголемуваат пропишаните даночни стапки за оданочување на неактивниот имот за ТРИ ПАТИ и за ПЕТ ПАТИ, ако се открие неактивен имот кој не е пријавен. Од 2022 година заради оданочувањето се воведува обврска за ревизија (со процена) на пазарната вредност на имотот.

Share
Процент за МДБ за ЈУНИ 2021 = 2,2%

Процентот за МДБ за ЈУНИ 2021 година изнесува: 2,2%! Месечната аконтација за ЈУНИ 2021 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година (АОП 56), зголемена за 2,2%. Правните лица кои го применуваат Законот за исплата на платите ИМААТ право на покачување на платите за месец ЈУНИ 2021 година за 0,25%. Текст за Месечните аконтации за данокот на добивка и данокот од вршење на самостојна дејност за 2021 година и други детали и алатки побарај на ПОВЕЌЕ.

Share