Одговори на УЈП за три важни прашања за враќање на финансиската поддршка

Три прашања и три одговори за враќањето на финансиската поддршка од страна на УЈП (патнички автомобили, моментот за набавка признаен за цели на финансиската поддршка, потврда за платени даноци, ... Детали и Мислење на УЈП побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Среќен 8-ми Март, драги колешки

Тимот на Про Агенс на сите жени им го честита 8-ми Март, Денот на жената.

Share
Примери на акти (одлуки) за усвојување на Годишната сметка и ФИ

Примерите на Одлуки за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи, како и Одлуки за распоредување на добивката и исплата на дивиденда, подготвени од Агенцијата Про агенс може да симнете на повеќе

Share
Десетина нови уплатни сметки за јавни приходи: Измени на Упатството за уплатните сметки во сила од 20 февруари 2021 година

Десетина нови уплатни сметки за јавни приходи: Измени на Упатството за уплатните сметки во сила од 20 февруари 2021 година. Целосно апдејтираното Упатство за начинот на евидентирање, распоредување, поврат и пренасочување на јавните приходи (42/21) побарај го на ПОВЕЌЕ.

Share
Информатор 2.2021

Текстовите од Информатор 2/2021 и целосната содржина на списанието побарај ја на ПОВЕЌЕ.

Share
Угостителски услуги: Сметководствен и НОВ даночен третман

Текст за Сметководствениот и даночен третман на угостителските услуги побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Враќање на финансиската поддршка за исплата на плати

Враќање на финансиската поддршка за исплата на плати. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Нови алатки за составување на Годишната сметка за 2020 година (со нов ДЕ за профитни субјекти)

Новите алатки за составување на Годишната сметка за 2020 година (со нов ДЕ за профитните субјекти) може да ги симнете на ПОВЕЌЕ..

Share
Прирачник за годишна сметка, финансиски и даночни извештаи за 2020-година

Прирачник за изготвување на годишна сметка, финансиски и даночни извештаи за 2020 година може да го симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Извештај за данокот по задршка за 2020-та година

Обврската за домашните исплатувачи на оданочиви приходи (кои се предмет на оданочување со задржан данок) на странски правни лица да ја известуваат Управата за јавни приходи - УЈП на годишно ниво, до 15 февруари 2021 година за 2020 година, со поднесување на „Извештај за уплатениот данок по задршка“ (образец „ДД-И“), за износот на данокот што го задржале и уплатиле при исплатата на приходот е пропишана со Законот за данокот на добивка. Детали побарај во текстот на ПОВЕЌЕ.

Share