Барања за претворање на финансиската поддршка од 2021 во грант и други нови даночни обрасци, даночно намалување (лично ослободување за 2022 година)

Барања за претворање на финансиската поддршка од 2021 во грант и други нови даночни обрасци, даночно намалување (лично ослободување за 2022 година). Деталите побарај ги преку линковите на ПОВЕЌЕ.

Share
1.1.2022: Нова Одлука за добра и услуги што се оданочуваат со 5%

Новата Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност (Одлука 5% ДДВ) Службен весник, бр. 293/2021 се применува од 1 јануари 2022 година. Одлуката побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Дополнета Одлуката за прометот на добра и услуги на кои сe применува Reverse Charge со изградба на топловоди и топловодни системи со дистрибутивна мрежа

Дополнета Одлуката за прометот на добра и услуги на кои сe применува Reverse Charge со изградба на топловоди и топловодни системи со дистрибутивна мрежа. Дополнетата Одлука и пречистен текст на Одлуката побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Намалена стапка на ДДВ на електрична енергија за домаќинствата

Со измената и дополнувањето на Законот за ДДВ (163/21) се пропиша намалување на стапката на ДДВ од 18% на 5% за прометот и увозот на електричната енергија за домаќинствата за период од 16.07.2021 (ден на влегување во сила на законот) до 30 јуни 2022 година, како и идно оданочување на истиот промет со даночна стапка од 10% за периодот од 1 јули 2022 до 30 јуни 2023 година. По истекот на наведените периоди на примена на повластената стапка од 5% и 10%, од 1 јули 2023 година, прометот и увозот на електричната енергија за домаќинствата, повторно ќе се оданочува со 18% ДДВ. Останатите потрошувачи (деловните субјекти) немаат повластувања, односно поскапувањето на енергијата ќе ги товари нивните трошоци, со тоа што за оние кои не се ДДВ обврзници или немаат право на одбивка на ДДВ, поскапувањето додатно се одразува преку пресметаните 18% ДДВ на повисока основица.

Share
Данок на добивка – 2021: Удвоен износот на даночно признатиот регрес за годишен одмор и зголемување на даночно признатите расходи за тестирање за COVID-19

Данок на добивка - 2021: Удвоен износот на даночно признатиот регрес за годишен одмор и зголемување на даночно признатите расходи за тестирање за COVID-19. Детали и пречистен текст на Законот за данокот на добивка побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Измени на Законот за даноците на имот: Од 2022 година, неактивниот имот ќе се оданочува со три пати повисоки стапки

Во Службен весник број 151/2021 од 6 јули 2021 година се објавени две измени и дополнувања на Законот за даноците на имот. Со измените, од 2022 година се зголемуваат пропишаните даночни стапки за оданочување на неактивниот имот за ТРИ ПАТИ и за ПЕТ ПАТИ, ако се открие неактивен имот кој не е пријавен. Од 2022 година заради оданочувањето се воведува обврска за ревизија (со процена) на пазарната вредност на имотот.

Share
ДВЕ годишно транзициско намалување на стапката на ДДВ на прометот на струја за домаќинствата

ДВЕ годишно транзициско намалување на стапката на ДДВ на прометот на струја за домаќинствата. Јунскиот предлог текст на Законот за ДДВ и пречистенио текст побарајте ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Оданочување на доходот од осигурување на физички лица остварен во 2021 година и даночен третман на расходите за осигурување за целите на формирањето на основата за оданочување со данок на добивка

Текст на тема „Оданочување на доходот од осигурување на физички лица остварен во 2021 година и даночен третман на расходите за осигурување за целите на формирањето на основата за оданочување со данок на добивка“ побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Продолжено ослободувањето од плаќање на месечните аконтации на данокот доход за вршителите на самостојна дејност до месец мај 2021 година и преполовена даночна обврска за занаетчиите-паушалисти за цела 2021 година

Продолжено ослободувањето од плаќање на месечните аконтации на данокот доход за вршителите на самостојна дејност до месец мај 2021 година и преполовена даночна обврска за занаетчиите-паушалисти за цела 2021 година. Деталин текст на темата и ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ на Законот за данокот на личен доход побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Четири важни предлог измени на Законот за данокот на добивка (април 2021)

Четири важни предлог измени на Законот за данокот на добивка (април 2021 година). Информација за предложените измени, Предлог Закон и Пречистен текст на Законот за данокот на добивка со вклучени предлог измени побарај на ПОВЕЌЕ.

Share