Имплементација на НОВИОТ Правилник за фискалната опрема (315/20), после додавањето на новата ДДВ стапка од 10%

Детали за имплементацијата на НОВИОТ Правилник за фискалната опрема (315/20), после додавањето на новата ДДВ стапка од 10%, текстот на Правилникот и пречистен текст побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Измени на Законот за регистрирање на готовински плаќања (98.19)

Измени на Законот за регистрирање на готовински плаќања (98.19). Коментар и пречистен текст на Законот на ПОВЕЌЕ.

Share
Предлог измени на Законот за регистрирање на готовинското плаќање

Со предлог измени и дополнувања на Законот за регистрирање на готовински плаќања (поминат во прво читање во Собранието) а заради намалување на фискалната евазија, се санкционира несоодветното користење на фискалниот систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања во поглед на преобемно издавање на сторни сметки и нерегистрирање на остварениот промет. Во линкуваниот текст на ПОВЕЌЕ може да го прочитате коментарот на предложените законски измени.

Share
Предлог измени на Законот за вршење на готовински плаќања

Поради констатирани злоупотреби во праксата, особено во сегментот угостителство, и заради подобрувања на одредени одредби од Законот за регистрирање на готовински плаќања, предложени се измени и дополнувања на Законот. Деталите побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Одложено воведувањето на ГПРС фискални апарати за таксистите до 31.12.2018 година

Одложено воведувањето на ГПРС фискални апарати за таксистите до 31.12.2018 година. Деталите на ПОВЕЌЕ.

Share
Измени во Законот за готовински плаќања

За последната измена и дополнување на Законот за готовинските плаќања прочитај на ПОВЕЌЕ.

Share
Готовинско плаќање

Пречистениот текст на Законот за регистрирање на готовински плаќања може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share