13 јули 2022 година: НОВО зголемување на РЕФЕРЕНТНАТА каматна стапка на Народната банка на 2,5%

13 јули 2022 година: НОВО зголемување на РЕФЕРЕНТНАТА каматна стапка на Народната банка на 2,5%. Детали побарај на ПОВЕЌЕ (MORE)

Share
1 јули 2021 година: Намалување на законската казнена (затезна) камата за 0,25 процентни поени

1 јули 2021 година: Намалување на законската казнена (затезна) камата за 0,25 процентни поени. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Намалување на казнената камата од 1 јануари 2017-та

Поради намалување на референтната стапка за пресметување на казнената камата од 4% на 3,75% (објава на НБРМ од 30.12.2016), од 1 јануари 2017 година е намалена и казнената каматна стапка (намалувањето се однесува на периодот: 01,01,2017-30,06,2017). За првото полугодие од 2017 година:

  • Стапката на казнената камата за побарување/долг во денари меѓу трговци изнесува 13,75% (до 31.12.2016 изнесуваше 14%)
  • Стапката на казнената камата за побарување/долг во денари меѓу лица од кои барем едното не е трговец изнесува 11,75% (до 31.12.2016 изнесуваше 12%)
  • За казнената камата во странска валута побарај информација на повеќе.

Share
Референтна каматна стапка

Прегледот на Референтната каматна стапка од која се пресметува казнената (порано наречена „затезна“) камата може да го симнат привилегираните корисници со кликнување на повеќе

Share