Евиденција на разликите по пописот и нивен даночен третман

Текстот за Евиденцијата на утврдените разлики по пописот и нивниот даночен третман може да симнете на повеќе

Share