1 јули 2021 година: Намалување на законската казнена (затезна) камата за 0,25 процентни поени

1 јули 2021 година: Намалување на законската казнена (затезна) камата за 0,25 процентни поени. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Каматни стапки за неплатени јавни давачки

Прегледот на каматни стапк за неплатени јавни давачки може да го симнат привилегираните корисници со кликнување на повеќе

Share