Надоместок за возило

Прегледот на надоместокот за користење на приватно возило за службени цели за 2018 година може да го симнеш на ПОВЕЌЕ.

Share
Со измена на Законот за пратеници извршено намалување на патните трошоци

Со измена на Законот за пратеници, на пратениците во Собранието на РМ им се намалува надоместокот за користење на автомобили во лична сопственост за службени цели, од претходно пропишаниот во висина од 30%, на 20% од продажната цена на еден литар гориво, според изминат километар за возилото кое се користи. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Надоместок за возило

Прегледот на надоместокот за користење на приватно возило за службени цели за 2017 година може да го симнеш на ПОВЕЌЕ.

Share
Надоместок за користење на приватно возило за службени цели за 2016 година

Прегледот на надоместокот за користење на приватно возило за службени цели за 2016 година може да го симнете на повеќе

Share
Надоместок за возило

Прегледот на Надоместокот за користење на приватно возило за службени цели може да го симнат привилегираните корисници со кликнување на повеќе

Share