Договор за сметководствени услуги 2022

Најнова форма на Договор за сметководствени услуги (word  формат) изготвен од Про Агенс може да симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Запишување на лиценцата за работа во ЦРМ на субјекти што вршат сметководствени работи

Детали за запишувањето на лиценцата за работа во ЦРМ на субјекти што вршат сметководствени работи и Анализа на формите на вработување на сметководител и овластен сметководител во контекст на новиот Закон за вршење на сметководствени работи побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Анализа на формите на вработување на сметководител и овластен сметководител во контекст на новиот Закон за вршење на сметководствени работи

Целосна анализа на формите на вработување, како и правото на потпишување на годишни сметки и/или финансиски извештаи, даночни пријави и даночни биланси од страна на сметководители и овластени сметководители во контекст на новиот Закон за вршење на сметководствени работи. Детален текст, Коментар на Законот и самиот Закон за вршење на сметководствени работи побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Рокови од Законот за вршење на сметководствени работи (173/2022, во сила од 9 август 2022 година)

Рокови за усогласување со одредбите на НОВИОТ Закон за вршење на сметководствени работи (173.2022)

Share
10.05.2022: Закон за вршење на сметководствени работи (со вклучени амандмани од Комисијата за ЕП)

10.05.2022: Закон за вршење на сметководствени работи (со вклучени амандмани од Комисијата за ЕП) побарај на ПОВЕЌЕ!

Share
ПАКЕТ Годишна претплата на Проагенсовите печатени и е-изданија и консалтинг за 2021 година

И во 2021 година ja продолжуваме проверената пракса на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА во ПАКЕТ на Проагенсовите печатени и е-изданија и консалтинг. Пакетирањето е мотивирано со намалување на финансиската изложеност на нашите клиенти. Во Пакетот Годишна претплата се вклучени 16 БЕСПЛАТНИ КПУ часови (износ од 4.720 денари), печатени и е-изданија на списанието Информатор, е-информации доставувани на пријавени имејл адреси, е-база на податоци и редовниот консалтинг на Про Агенс. Детали, инфо, про-форма за претпланик и про-фактура побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
КПУ 4/2019 на Про Агенс во декември 2019-та година

КПУ 4/2019 на Про Агенс во месец декември 2019: Скопје, х. „Континентал“, 23-24 декември 2019 година (понедел.-вторник).

Share
Предлог измени и дополнувања на Законот за вршење на сметководствени работи (декември 2019 година)

Предлог измени и дополнувања на Законот за вршење на сметководствени работи пред Собраниската Комисија за финансирање и буџет (декември 2019 година). Се предлага бришење на одредбите кои се однесуваат на спроведување на испит за проверка на знаење за задржување на статус сметководител, односно статус овластен сметководител. Се намалува бројот на часови за континуирано професионално усовршување за сметководителите и овластените сметководители кои започнале со посета на часови за континуирано професионално усовршување во календарските 2017, 2018 и 2019 година. Се намалуваат глобите. Предлог Законот и ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ на Законот за вклучен Предлог побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Постапка за стекнување на уверение за Овластен сметководител / Сметководител

Целосно објаснување на постапката за стекнување на уверение за Овластен сметководител / Сметководител побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Нови Правилници за друштвата за осигурување

Во Службен весник на РСМ бр. 170/19 од 16 август 2019 година објавени се 3 нови правилници кои се однесуваат на финансиското известување на друштвата за осигурување. Погледај детали и Правилниците симни ги на ПОВЕЌЕ.

Share