10.05.2022: Закон за вршење на сметководствени работи (со вклучени амандмани од Комисијата за ЕП)

10.05.2022: Закон за вршење на сметководствени работи (со вклучени амандмани од Комисијата за ЕП) побарај на ПОВЕЌЕ!

Share
ПАКЕТ Годишна претплата на Проагенсовите печатени и е-изданија и консалтинг за 2021 година

И во 2021 година ja продолжуваме проверената пракса на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА во ПАКЕТ на Проагенсовите печатени и е-изданија и консалтинг. Пакетирањето е мотивирано со намалување на финансиската изложеност на нашите клиенти. Во Пакетот Годишна претплата се вклучени 16 БЕСПЛАТНИ КПУ часови (износ од 4.720 денари), печатени и е-изданија на списанието Информатор, е-информации доставувани на пријавени имејл адреси, е-база на податоци и редовниот консалтинг на Про Агенс. Детали, инфо, про-форма за претпланик и про-фактура побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Договор за сметководствени услуги 2020

Најнова форма на Договор за сметководствени услуги (word  формат) изготвен од Про Агенс може да симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
КПУ 4/2019 на Про Агенс во декември 2019-та година

КПУ 4/2019 на Про Агенс во месец декември 2019: Скопје, х. „Континентал“, 23-24 декември 2019 година (понедел.-вторник).

Share
Предлог измени и дополнувања на Законот за вршење на сметководствени работи (декември 2019 година)

Предлог измени и дополнувања на Законот за вршење на сметководствени работи пред Собраниската Комисија за финансирање и буџет (декември 2019 година). Се предлага бришење на одредбите кои се однесуваат на спроведување на испит за проверка на знаење за задржување на статус сметководител, односно статус овластен сметководител. Се намалува бројот на часови за континуирано професионално усовршување за сметководителите и овластените сметководители кои започнале со посета на часови за континуирано професионално усовршување во календарските 2017, 2018 и 2019 година. Се намалуваат глобите. Предлог Законот и ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ на Законот за вклучен Предлог побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Постапка за стекнување на уверение за Овластен сметководител / Сметководител

Целосно објаснување на постапката за стекнување на уверение за Овластен сметководител / Сметководител побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Нови Правилници за друштвата за осигурување

Во Службен весник на РСМ бр. 170/19 од 16 август 2019 година објавени се 3 нови правилници кои се однесуваат на финансиското известување на друштвата за осигурување. Погледај детали и Правилниците симни ги на ПОВЕЌЕ.

Share
За легитимноста на барањето за достава на податоци за Регистарот на вистински сопственици преку ИСОС

По барање на Управата за финансиско разузнавање, засновано на горенаведениот член 115 на ЗСПП, а за потребите на воспоставувањето на Регистарот на вистински сопственици од страна на Централниот регистар, Институтот на сметководители и овластени сметководители – ИСОС испрати табела до субјектите кои вршат сметководствени работи (сметководствени друштва/трговци поединци), во која истите треба задолжително да внесат податоци за сите свои клиенти (правни лица) за кои водат сметководство и на кои им се овластен сметководител. За легитимноста на ваквото барање на ИСОС прочитајте на ПОВЕЌЕ.

Share
Белешки од jавната расправа за Законот за вршење на сметководствени работи

Белешки од Јавната расправа за Законот за вршење на сметководствени работи во организација на Комисијата за финансирање и буџет на Собраниието одржана на 7 март о.г. може да симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
7-ми март: Јавна расправа по Предлог Законот за вршење на сметководствени работи во Комисијата за финансирање и буџет на Собранието

Комисијата за финансирање и буџет на Собранието за 7 март (четврток) со почеток во 11 часот, закажа Јавна расправа за Предлог Законот за вршење на сметководствени работи (седница бр. 47). Детали побарајте на ПОВЕЌЕ.

Share