Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, НОЕМВРИ 2020 година

Податоците за пресметка на платите за 2020 година побарајте ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Ноември 2016: Просечни месечни и тромесечни нето и бруто плати

Прегледот за 2016 на просечните месечни и троесечни нето и бруто плати може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share
Нето плата (тримесечен и месечен просек)

Прегледот на НЕТО и БРУТО платите (тримесечен и месечен просек) може да го симнат привилегираните корисници со кликнување на повеќе

Share