Закон за исплати на плати (пречистен текст – 202.19)

Пречистен текст на Законот за исплата на платите во РС Македонија (заедно со последната измена објавена во Сл. весник 202/19) може да го симнете на ПОВЕЌЕ.

Share