Уредена можност за приредување на интернет игри на среќа

Во Службен весник на РСМ, бр. 108/2020, во сила од 24 април 2020 година објавена е Уредба со законска сила за примена на Законот за игрите на среќа и за забавните игри за време на вонредна состојба со која се уредува можноста за приредувањето на интернет игрите на среќа во казино, обложувалница и автомат клуб. Текстот на Уредбата може да го симнеш на ПОВЕЌЕ,

Share
Игри на среќа

Пречистениот текст на Законот за игрите на среќа и за забавните игри може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share