Рокот за задолжителна котација на АД на берза – продолжен за 2 години

Рокот за задолжителна котација на АД кои не котираат на берза е продолжен за 2 години. За деталите види на ПОВЕЌЕ.

Share