Угостителски услуги: Сметководствен и НОВ даночен третман

Текст за Сметководствениот и даночен третман на угостителските услуги побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Издавање на соби, апартмани и куќи од страна на физички лица (издавање преку booking / airbnb)

За време на летната сезона во туристичките дестинации во Р.С. Македонија, а се почесто и во главниот град во текот на целата година, физички лица-граѓани заработуваат приходи од изнајмување на соби, апартмани и куќи на туристи (привремени гости на краток престој) т.е. вршат угостителска дејност согласно со Законот за угостителската дејност ­- ЗУД. Се почеста е и праксата на изнајмување на соби, апартмани и куќи од физички лица преку Booking и Airbnb, за што исто така важат одредбите на ЗУД, иако издавачите не се придржуваат целосно до законските обврски. Овој текст, меѓу другото, е и наменет за информирање на овие лица за правилниот начин на работење и на оданочување, со цел да ги избегнат несаканите реперкусии и прекршочни глоби според Законот за угостителската дејност и Законот за данокот на личен доход. Текст на оваа тема можеш да симнеш на ПОВЕЌЕ.

Share