Курс на ЕВРОТО

Валутниот курс на Еврото на самиот негов почеток (31.12.2001 година) може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share