2022 – Посебности на работењето во недела (ЗРО и Закон за трговија)

2022 - Посебности на работењето во недела (ЗРО и Закон за трговија), детали побарајте во два посебни текстови на ПОВЕЌЕ.

Share
Измените на Законот за работните односи на Собраниска седница на 20.12.2021 година

Сите детали за Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи, кој влегува во сила од 1 јануари 2022 година  побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Се укинува можноста за продолжување на договорот за вработување после наполнети 64 години, со три посебности

Се укинува можноста за продолжување на договорот за вработување после наполнети 64 години. Коментар со детали и пречистен текст на Законот побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
28 јули 2021 година: ПОРТОКАЛОВА ФАЗА: Препорака на МЗ, МТСП и Владата за заштита од високите температури

Република Северна Македонија во следните пет дена ќе биде зафатена од високи температури (од 29.07-01.08.2021 година – четврток до недела) и ќе влезе во портокалова фаза, поради што е потребно да се почитуваат објавените препораки од МЗ, за намалување на ризиците од високите температури за лицата кои се наоѓаат на отворен простор, дома, на своите работни места, покрај езерата, реките и базените или на планините. Препораките побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Одлука за користење на службни мобилни телефони за вработените во државната управа

Со Одлука за определување на правото на користење на службен мобилен телефон и за ограничување на износот на сметката се определува правото на користење на службен мобилен телефон, се врши ограничување на сметката за користење на телефонот и се уредува начинот на надоместување на сметката повисока од ограничувањето утврдено со одлуката. Пречистениот текст на Одлуката може да го симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Годишен одмор – Текст и примери на акти за годишен одмор и регрес за годишен одмор

Текст на тема „Правила за користење на годишен одмор и за исплата на регрес за годишен одмор“ и Примери на акти за годишен одмор и регрес 2021-ва побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Начин на плаќање на работењето на празник

За начинот на исплата за плата за работење на празник побарај детали на ПОВЕЌЕ.

Share
Договор за вработување со вршење работа од дома – „home office”

Надминување на кризата предизвикана од пандемијата со Covid-19, нужно стави во функција голем број здравствени и административни мерки за заштита, кои пак предизвикаа отежнување на работењето на работодавачите. Текс на предметната тема и Мислење на УЈП побарај на ПОВЕЌЕ. Работниците, групирани по разни основисо одлуки на надлежните институции (родители на малолетни децадо10 години, родители на деца со посебни потреби, самохрани родители, хронично болни, бремени, жени на породилно, лица во самозиолација...) беа, а некои од нив се уште се ослободени од работа поради спречување на ширењето на вирусот. Текст на темата ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ СО ВРШЕЊЕ РАБОТА ОД ДОМА - „HOME OFFICE“ побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Април 2021: Апдејтирање на алатката за пресметка на практикантски надомест

Април 2021: Апдејтирање на алатката за пресметка на практикантски надомест побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Надоместок на трошоци за исхрана за ноќна работа – даночен третман и примери на пресметка

Текст за Надоместокот на трошоци за исхрана за ноќна работа - даночен третман и примери на пресметка побарај на ПОВЕЌЕ.

Share