Тримесечни извештаи на јавните претпријатија, рок: 20 октомври 2022 година

Тримесечни извештаи на јавните претпријатија, рок: 20 октомври 2022 година. Пречистен текст на Законот за јавните претпријатија и алатка за составување на тримесечни извештаи побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Новини во Законот за јавните претпријатија кои се однесуваат на управните и надзорните одбори

Новини во Законот за јавните претпријатија кои се однесуваат на управните и надзорните одбори. Детали и пречистен текст побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Јавни претпријатија – задолжителна функција заменик директор – Пречистен текст на Законот за ЈП

Со последните измени на Законот за јавните претпријатија (35.19) воведена е функцијата заменик директор во сите јавните претпријатија. Линк до пречистениот текст на Законот за јавните претпријатија на ПОВЕЌЕ.

Share
Објавување на тримесечни извештаи на јавните претпријатија – јули 2018 година

Јавните претпријатија имаат обврска за достава до основачот на тримесечни извештаи со финансиски показатели за работењето и обврска после нивното усвојување да ги објават на интернет страница (своја или на основачот). Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share