Процент за МДБ за АВГУСТ 2022 = 10,2%

Процентот за МДБ за АВГУСТ 2022 година изнесува: 10,2%! Месечната аконтација за АВГУСТ 2022 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година (АОП 56), зголемена за 10,2%. Правните лица кои го применуваат Законот за исплата на платите ИМААТ право на покачување на платите за месец АВГУСТ 2022 година за 0,65%. Текст за Месечните аконтации за данокот на добивка и данокот од вршење на самостојна дејност и други детали и алатки побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Трошоци на живот, Покачување на плати

Прегледот на порастот на Трошоци на живот и правото на покачување на платите за субјектите што го применуваат Законот за исплата на платите во РМ може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share