Е-Обука на Про Агенс (ДЕКЕМВРИ 2021): Подготовки за финансиско и даночно известување, ДДВ новини, работни односи, спречување перење пари,…

Тема на Е-Обуката: Подготовки за финансиско и даночно известување, работни односи, ДДВ новини, надоместоци за 2022-ра кај буџетските корисници и Обука за спречување перење пари Термин: Почеток во 10:00 часот

Share