1 јуни 2022: Укинати ограничувања на трговски маржи и вратени редовни ДДВ стапки за производи за човечка исхрана и енергенти

1 јуни 2022: Укинати ограничувања на трговски маржи и вратени редовни ДДВ стапки за производи за човечка исхрана и енергенти. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Престанаа ограничувањата за извоз на масло од сончоглед, пченица, пченка, брашно и слични стоки

Престанаа ограничувањата за извоз на масло од сончоглед, пченица, пченка, брашно и слични стоки. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Новина: 1.4.2022 – Признавање на оперативни трошоци како можност за зголемување на цените на стоките за човечка исхрана

Новина кај ограничувањето на цените на стоките за човечка исхрана од 1.4.2022: Признавање на оперативни трошоци (20%, односно 15%) како можност за зголемување на цените во трговијата. Пречистен текст на Одлуката побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Споредбен Преглед на производи со ограничена трговска маржа и производи ослободени од ДДВ со право на одбивка на влезно ДДВ

Споредбен Преглед на производи со ограничена трговска маржа и производи ослободени од ДДВ со право на одбивка на влезно ДДВ побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Детални Коментари на измените на Законот за ДДВ и ограничувањето на трговските маржи

Детални Коментари на измените на Законот за ДДВ и ограничувањето на трговските маржи побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Коментар на измените на Законот за ДДВ и Законот за акцизи и нивните пратечки Одлуки

Коментар на измените на Законот за ДДВ и Законот за акцизи и нивните пратечки Одлуки во функција на укинувањето на ДДВ за некои производи за човечка исхрана, односно намалување на ДДВ за енергентите, вклучувајќи и пречистени текстови на Законот за ДДВ и Законот за акцизите побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Коментар на најновата Одлука за ограничени трговски маржи 51.22 (9 март 2022 г.)

Коментар на најновата Одлука за ограничени трговски маржи 51.22 (9 март 2022 г.) побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
9 март 2022: Нова Одлука со која се лимитираат трговските маржи

Детали за новата Одлука со која се лимитираат трговските маржи во сила од 9 март 2022 побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Практична примена на Одлуката за ограничување на трговската маржа

Коментар со насоки за практична примена на Одлуката за ограничување на трговската маржа на одделни прехранбени производи во трговијата на големо и трговијата на мало 41/2022 (во примена за периодот: март-мај 2022 година) побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Објавена Одлуката за ограничување на трговската маржа на одделни прехранбени производи во трговијата на големо и трговијата на мало (март-мај 2022 година)

Објавена Одлуката за ограничување на трговската маржа на одделни прехранбени производи во трговијата на големо и трговијата на мало (март-мај 2022 година). Одлуката и пречистен текст на Законот за трговија можеш да симнеш на ПОВЕЌЕ.

Share