15 ноември 2022 – Нов Закон за заштита на потрошувачите

Нов Закон за заштита на потрошувачите во сила од 15 ноември 2022 година.

Share
Oграничување на маржата во трговијата на големо и мало за одделни млечни производи за периодот: 7 октомври-31 декември 2022 година

Oграничување на маржата во трговијата на големо и мало за одделни млечни производи за периодот: 7 октомври-31 декември 2022 година. Детали побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Продолжено важењето на ограничувањето на трговските маржи за одделни (прехранбени) стоки до крајот на 2022 година

Продолжено важењето на ограничувањето на трговските маржи за одделни (прехранбени) стоки до крајот на 2022 година. Детали и пречистен текст на Одлуката побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Oграничување трговската маржа во трговијата со електрична енергија од 9.9.2022-15.4.2023

Детали за ограничувањето на трговската маржа во трговијата со електрична енергија од 9.9.2022-15.4.2023 и самата Одлука, побарај ги на ПОВЕЌЕ

Share
Ограничена трговската маржа на огревното дрво и пелетите од дрво и Ограничен извозот на семе од сончоглед (179.2022)

Ограничена трговската маржа на огревното дрво и пелетите од дрво и Ограничен извозот на семе од сончоглед (179.2022). Информација и Одлуките побарај ги на ПОВЕЌЕ

Share
9 јули 2022: Измени во сферата на трговијата на мало поврзани со работењето во недела и на државни празници

9 јули 2022: Измени во сферата на трговијата на мало поврзани со работењето во недела и на државни празници. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
1 јуни 2022: Укинати ограничувања на трговски маржи и вратени редовни ДДВ стапки за производи за човечка исхрана и енергенти

1 јуни 2022: Укинати ограничувања на трговски маржи и вратени редовни ДДВ стапки за производи за човечка исхрана и енергенти. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Престанаа ограничувањата за извоз на масло од сончоглед, пченица, пченка, брашно и слични стоки

Престанаа ограничувањата за извоз на масло од сончоглед, пченица, пченка, брашно и слични стоки. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Новина: 1.4.2022 – Признавање на оперативни трошоци како можност за зголемување на цените на стоките за човечка исхрана

Новина кај ограничувањето на цените на стоките за човечка исхрана од 1.4.2022: Признавање на оперативни трошоци (20%, односно 15%) како можност за зголемување на цените во трговијата. Пречистен текст на Одлуката побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Споредбен Преглед на производи со ограничена трговска маржа и производи ослободени од ДДВ со право на одбивка на влезно ДДВ

Споредбен Преглед на производи со ограничена трговска маржа и производи ослободени од ДДВ со право на одбивка на влезно ДДВ побарај на ПОВЕЌЕ.

Share