Барања за претворање на финансиската поддршка од 2021 во грант и други нови даночни обрасци, даночно намалување (лично ослободување за 2022 година)

Барања за претворање на финансиската поддршка од 2021 во грант и други нови даночни обрасци, даночно намалување (лично ослободување за 2022 година). Деталите побарај ги преку линковите на ПОВЕЌЕ.

Share
Оданочување на доходот од осигурување на физички лица остварен во 2021 година и даночен третман на расходите за осигурување за целите на формирањето на основата за оданочување со данок на добивка

Текст на тема „Оданочување на доходот од осигурување на физички лица остварен во 2021 година и даночен третман на расходите за осигурување за целите на формирањето на основата за оданочување со данок на добивка“ побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Продолжено ослободувањето од плаќање на месечните аконтации на данокот доход за вршителите на самостојна дејност до месец мај 2021 година и преполовена даночна обврска за занаетчиите-паушалисти за цела 2021 година

Продолжено ослободувањето од плаќање на месечните аконтации на данокот доход за вршителите на самостојна дејност до месец мај 2021 година и преполовена даночна обврска за занаетчиите-паушалисти за цела 2021 година. Деталин текст на темата и ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ на Законот за данокот на личен доход побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Предлог измени на Законот за данокот на личен доход – март 2021

Со предлог измени на Законот за данокот на личен доход се продолжува ослободувањето за месечните аконтации на вршителите на дејност до мај 2021 година и се преполовува даночната обврска за 2021 за занаетчиите-паушалисти. Детали и текстот на предлог Законот за ДЛС побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Параметри за пресметување на платите за 2021 година

Текстот „Параметри за пресметување на платите за 2021 година симнете го на ПОВЕЌЕ.

Share
Месечен износ на личното ослободување (даночно намалување) за 2021 година = 8.438 денари

Објавен износот на личното ослободување за данокот на личен доход за 2021 година. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Ослободување од плаќање на месечните аконтации на ДЛД остварен од вршење на самостојна дејност

Соопштение на УЈП: Ослободување од плаќање на месечните аконтации на ДЛД остварен од вршење на самостојна дејност. Детали побарајте на ПОВЕЌЕ.

Share
Коментар на последните измени на Законот за данокот на личен доход-290.20

Коментар на измените на Законот за данокот на личен доход (290/20) и пречистен текст на Законот за данокот на личен доход (290.20) побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Oслободување од оданочување на трошоците за лабораториски тестови за Covid-19 за вработени лица

Од 7 декември 2020 година,лабораториските тестови за Covid-19 за вработени лица се ослободени од данок на личен доход; 2020 година: Трошоците за лабораториски тестови за Covid‐19 за лица вработени кај обврзникот на данокот на добивка, во износ до 9.000 денари годишно ќе имаат третман на даночно признаен расход. Детален текст на темата побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Ослободување од плаќање на аконтации на данок на личен доход на ТП и СВД за месеците ноември и декември 2020 година и јануари и февруари 2021 година

Ослободување од плаќање аконтации на данок на добивка за месеците ноември-декември 2020 година и јануари-февруари 2021 година Објавено на 08/12/2020 Со измените на Законот за данокот на личен доход (во сила од 7.12.2020 година) е пропишано право на ослободување од плаќање на аконтации на данокот од вршење на самостојна дејност за месеците ноември и декември 2020 година, како и за јануари и февруари 2021 година. За условите кои треба да ги исполнат правните лица обврзници на данок на личен доход (ТП / СВД) за да бидат ослободени од плаќање на аконтациите на данокот за овие 4 месеци и за останатите детали, вклучувајќи и пречистен текст на Законот побарај на ПОВЕЌЕ.

Share