01.04.2019: Вредносни прагови на набавки кои не подлежат под режимот на новиот Закон за јавни набавки

Новиот Закон за јавните набавки е објавен во „Службен весник на РСМ“, бр. 24/19, влезе во сила на 09.02.2019 година, стратува со примена од 1 април 2019 година. Информација за вредносните прагови на набавки кои не подлежат под режимот на новиот Закон за јавни набавки прочитај на ПОВЕЌЕ.

Share
На 28 јануари 2019-та донесен новиот Закон за јавни набавки

Собранието на РМ на 28 јануари 2019-та година го усвои новиот Закон за јавни набавки. Законот ќе се применува од 1 април 2019-та година. Детали и Предлог Законот побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Коментар на новиот нацрт Закон за јавните набавки

Целосен коментар на Нацрт-Законот за јавните набавки може да симнете на ПОВЕЌЕ.

Share