Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, НОЕМВРИ 2021 година со АЛАТКИ за пресметка за 2021-ва

Податоци за нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, НОЕМВРИ 2021 година, алатки за пресметка на плати на македонски и англиски јазик побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Параметри за пресметување на платите за 2021 година

Текстот „Параметри за пресметување на платите за 2021 година симнете го на ПОВЕЌЕ.

Share
Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, НОЕМВРИ 2020 година

Податоците за пресметка на платите за 2020 година побарајте ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Алатки за пресметка на платите 2020

Алатки за пресметка на платите 2020 од НЕТО и од БРУТО износ може да симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Пречистен текст на Законот за данокот на личен доход и Алатки за пресметка на платите 2020

Пречистен текст на Законот за данокот на личен доход, со вклучени измени и дополнувања од „Сл. весник“, бр. 275/19, Алатки за пресметка на НЕТО и БРУТО платата за 2020 година може да симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
НОВО: ПЛАТИ – АПРИЛ 2019-ТА ГОДИНА: ИНФОРМАЦИЈА И НАСОКИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ

НОВО: Пресметка на плата за АПРИЛ 2019-та година – од МИНИМАЛНА БРУТО ПЛАТА и од НАЈНИСКА ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ. ИНФОРМАЦИЈА И НАСОКИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Пресметка на плата за 2019 година – Нова верзија на „МПИН“ е-образецот

Пресметка на плата за 2019 година - Нова верзија на „МПИН“ е-образецот. Образецот и детали побарајте на ПОВЕЌЕ.

Share
Пресметка на плата од БРУТО износ

Модулот (во excel) за Пресметка на плата од БРУТО износ може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share
Пресметка на плата од НЕТО износ

Модулот (во excel) за Пресметка на плата од НЕТО износ може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share
Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, декември 2017

Прегледот на нето и бруто платите (месечни и тримесечни просеци) за 2017 година, како и Прегледот на надоместоците од работен однос за 2017 година може да го симнете на ПОВЕЌЕ.

Share