Допис на ЦРМ до ИСОС во врска со Потврдите

Детали за допис на ЦРМ до ИСОС во врска со Потврдите побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
ИСОС: 30 септември – Рок за лиценцирање на сметководствената дејност

Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ (ИСОС) ги повикува сите вршители на дејност, сметководствени работи согласно Законот за вршење на сметководствени работи најдоцна до 30.09.2017 да ги достават потребните документи заради навремено стекнување со лиценца за работа и навремено усогласување на web апликацијата со Централен Регистар на РМ и Управата за јавни приходи, а сходно достава на Годишна сметка и ДБ за 2017 година. Деталите побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Агенцијата „Про Агенс“ е акредитирана за вршење на КПУ на овластени сметководители/сметководители

Агенцијата „Про Агенс“ е акредитирана за вршење на континуирано професионално усовршување на овластените сметководители / сметководители, согласно со одредбите на Законот за вршење на сметководствени работи!

Share
Нови, целосно апдејтирани Сметководствени политики

Про Агенс за своите корисници изготви НОВИ, целосно апдејтирани и усогласени со МСС, МСФИ и МСФИ за МСЕ (во word формат) Сметководствени политики (кои се соодветни како за микро и мали, така и за средни и големи трговци). Политиките може да ги симнете преку ПОВЕЌЕ.

Share
Известување за упис во Регистар за носители на уверение од ИСОС

Изветувањето за пис во Регистарот на насители на уверение на ИСОС од 27 јануари 2017 година можете да го симнете на повеќе

Share
ДЕВЕТ (9) Барања за поднесување до ИСОС

Барањата (во word) за поднесување до Институтот на сметководители/овластени сметководители (ИСОС) можете да ги симнете преку следните линкови: 1) Барање за стекнување уверение за ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ 2) Барање за стекнување уверение за СМЕТКОВОДИТЕЛ 3) Барање (неофицијално) за замена на уверение за ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ 4) Барање (неофицијално) за замена на уверение за СМЕТКОВОДИТЕЛ 5) Барање за упис во Регистар на ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ 6) Барање за упис во Регистар на СМЕТКОВОДИТЕЛ 7) Барање за лиценца за ТП-ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ 8) Барање за лиценца за ТП-СМЕТКОВОДИТЕЛ 9) Барање за лиценца за ТД за вршење сметководствени работи

Share
Закон за вршење на сметководствени работи

Пречистениот текст на Законот за вршење на сметководствени работи и ТРИТЕ Правилници на ИСОС (за уверение, регистри и лиценци) можете да ги симнете преку повеќе.

Share