Пренасочување на погрешно извршена уплата

Даночниот обврзник може да поднесе барање за пренасочување до УЈП, доколку данокот или споредната даночна давачка, кој бил должен да ги плати, наместо на соодветната уплатна сметка за тој вид на данок/споредна даночна давачка, ги уплатил на друга (погрешна) уплатна сметка. Детали за процедурата побарајте на ПОВЕЌЕ.

Share
Закон за УЈП

Пречистенот текст на Законот за УЈП може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share