Процент за МДБ за АВГУСТ 2023 = 6,3%

Процентот за МДБ за АВГУСТ 2023 година изнесува: 6,3%! Месечната аконтација за АВГУСТ 2023 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2022 година (АОП 56), зголемена за 6,3%. Правните лица кои го применуваат Законот за исплата на платите ИМААТ право на покачување на платите за месец АВГУСТ 2023 за 0,6%. Текст за Месечните аконтации за данокот на добивка и данокот од вршење на самостојна дејност и други детали и алатки побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Цени на мало

Прегледот на порастот на Цените на мало за 2016 и 2017 година може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share