Процент за МДБ за OKTOМВРИ 2022 = 11,6%

Процентот за МДБ за ОКТОМВРИ 2022 година изнесува: 11,6%! Месечната аконтација за ОКТОМВРИ 2022 година се утврдува како 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година (АОП 56), зголемена за 11,6%. Правните лица кои го применуваат Законот за исплата на платите ИМААТ право на покачување на платите за месец ОКТОМВРИ 2022 година за 0,7%. Текст за Месечните аконтации за данокот на добивка и данокот од вршење на самостојна дејност и други детали и алатки побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Цени на мало

Прегледот на порастот на Цените на мало за 2016 и 2017 година може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share