Курсеви од 1945 година

Прегледот на валутните курсеви на германската марка, односно еврото од 1945 година наваму може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share