2022: Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давачки, Еурибор и Скибор каматни стапки и Уплатни сметки за јавни давачки

2022: Курсни листи, Казнена (затезна) камата, Камата за неплатени јавни давацки, Еурибор и Скибор каматни стапки Уплатни сметки за јавни давачки. Побарај Преглед на ПОВЕЌЕ.

Share
Десетина нови уплатни сметки за јавни приходи: Измени на Упатството за уплатните сметки во сила од 20 февруари 2021 година

Десетина нови уплатни сметки за јавни приходи: Измени на Упатството за уплатните сметки во сила од 20 февруари 2021 година. Целосно апдејтираното Упатство за начинот на евидентирање, распоредување, поврат и пренасочување на јавните приходи (42/21) побарај го на ПОВЕЌЕ.

Share
Нови уплатни сметки за данок на добивка / данок на вкупен приход 2020

Заради точна уплата на даночните обврски, даночните обврзници треба да користат нови уплатни сметки и шифри за плаќање, објавени од Министерството за финансии - Сектор за трезор. Детали види на ПОВЕЌЕ.

Share
Шифри на валути

Прегледот на Шифри на валути според прописите за девизно работење може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share
Шифри на трансакции за ВС-22

Прегледот на Шифри на трансакции за образец ВС-11 (Вложување од странство) може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share
Шифри на трансакции за ВС-11

Прегледот на Шифри на трансакции за образец ВС-11 (вложување во странство) може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share
Шифра на инструмент за плаќање и налогодавач/корисник

Прегледот на Шифра на инструмент за плаќање и налогодавач/корисник според прописите за девизно работење може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share
Шифри на меѓународни организации

Прегледот на Шифри на меѓународни организации според прописите за девизно работење може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share
Шифри на земји

Прегледот на Шифри на земји според прописите за девизно работење може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share
Шифри за платен промет со странство

Прегледот на Шифри за платен промет со странство според прописите за девизно работење може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share