Дневници за службено патување во странство

Дневниците за службено патување во странство (највисоки износи утврдени со Решение) може да ги симнат привилегираните корисници со кликнување на ПОВЕЌЕ.

Share
Дневници, одвоен живот и теренски додаток

Текстот на тема Дневници за службен пат, одвоен живот и теренски додаток - даночен и сметководствен третман може да го симнете на повеќе.

Share