Здравствени протоколи кои се применуваат од 15 јуни 2021 година

Здравствените протоколи кои се применуваат од 15 јуни 2021 година може да ги симнеш на ПОВЕЌЕ.

Share
Oд 2021 година воспоставен Регистар на вистински сопственици во рамки на Централниот регистар

Централниот регистар на РСМ го воспостави електронскиот Регистар на вистински сопственици. Тскет и сите детали побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Предлог законски измени во ноември 2020 година – обврски на субјектите-обврзници (вршители на сметководствена и ревизорска дејност и на даночен консалтинг) согласно со законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам

Текст на тема Предлог законски измени во ноември 2020 година - обврски на субјектите-обврзници (вршители на сметководствена и ревизорска дејност и на даночен консалтинг) согласно со законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам и Интерни компаниски акти за спречување перење пари и финансирање на тероризам побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Нова финансиска поддршка за повеќе категории на граѓани со низок доход погодени од кризата предизвикана од пандемијата на Covid-19

Коментар на Законот за финансиска поддршка на граѓани со низок доход, корисници на пензија, корисници на право на социјална сигурност на стари лица, млади лица, самохрани родители, деца без родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници и самиот закон побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Финансиска поддршка за исплата на плати на правни лица-работодавачи: октомври-декември 2020 година

Tекст за финансиска поддршка за исплата на ПЛАТИ на правни лица (работодавачи): октомври-декември 2020 година, Закон и Правилник побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Финансиска поддршка на самостојни вршители на дејност: октомври-декември 2020 година

Текст за финансиска поддршка на самостојни вршители на дејност: октомври-декември 2020 година, Закон и Правилник побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Објавени двата Правилници и Обрасци за финансиска поддршка за периодот октомври-декември 2020 година

Во Службен весник 268/2020 од 10 ноември 2020 година се објавени двата Правилници и Обрасци за финансиска поддршка за периодот октомври-декември 2020 година. Службениот весник 268/20, со правилниците и обрасците може да го симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
НОВИ Алатки и Изјава за пресметување на износот на финансиска поддршка за октомври, ноември и декември 2020 година

НОВИ Алатки и Изјава за веродостојност на податоци за пресметување на износот на финансиска поддршка за октомври, ноември и декември 2020 година. Новите Алатки и Изјавата побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Бројот на вработени во однос на АВГУСТ 2020 – промена на условите за добивање финансиска поддршка за исплата на плати

Бројот на вработени во однос на АВГУСТ 2020 - промена на условите за добивање финансиска поддршка за исплата на плати. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Нови протоколи за превозот

Нови протоколи за превозот побарај на ПОВЕЌЕ.

Share