Алатки за составување на Годишната сметка за 2021 година

Алатките за составување на Годишната сметка за 2021 година симни ги на ПОВЕЌЕ

Share
Советување (КПУ) за Годишна сметка, финансиски и даночни извештаи за 2021 година

Советување (КПУ) за Годишна сметка, финансиски и даночни извештаи за 2021 година. Термини: 5 февруари 2022 година (САБОТА) – трет термин 10 февруари 2022 година (четврток) – четврти термин Програмата и сите останати детали побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Коефициенти за ревалоризација за единки корисници на буџети и фондови и непрофитни субјекти за 2021 година

Единствениот коефициент за ревалоризација на средствата (нивната набавна вредност и исправка на вредноста) набавени пред 2021 и кои не се отуѓени во 2021 година изнесува 0,150%. Коефициенти за ревалоризација за единки корисници на буџети и фондови и непрофитни субјекти за 2021 година побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Курсни листи за 2021 (просечен курс на еврото, курс на 31.12 и дневни курсни листи)

Курсни листи за 2021 (просечен курс на еврото за 2021 година, курс на 31.12.2021 година и дневни курни листи) побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Примери на акти (одлуки) за усвојување на Годишната сметка и ФИ

Примерите на Одлуки за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи, како и Одлуки за распоредување на добивката и исплата на дивиденда, подготвени од Агенцијата Про агенс може да симнете на повеќе

Share
Нови алатки за составување на Годишната сметка за 2020 година (со нов ДЕ за профитни субјекти)

Новите алатки за составување на Годишната сметка за 2020 година (со нов ДЕ за профитните субјекти) може да ги симнете на ПОВЕЌЕ..

Share
Прирачник за годишна сметка, финансиски и даночни извештаи за 2020-година

Прирачник за изготвување на годишна сметка, финансиски и даночни извештаи за 2020 година може да го симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Последни термини: Е-Обука на Про Агенс: Годишна сметка, Финансиски и Даночни извештаи за 2020 година

Е-Обука на Про Агенс бр. 1/2021 Тема: Годишна сметка и Финансиски извештаи 2021 година Термин (почеток во 9:45 часот): 29 јануари 2021 година (петок) - прв термин 5 февруари 2021 година (петок) - втор термин 11 февруари 2021 година (четврток) - трет термин 13 февруари 2021 година (сабота) - четврти термин Детали, Про-фактура, Програма, Пријава и Упатства побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Актуелни правила околу потпишување на Годишната сметка за 2020 година

За правилата за потпишување на Годишната сметка за 2020 година детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
КПУ обука, бр. 1/2020 / Советување – Годишна сметка, финансиско и даночно известување за 2019-та и даночни и други новини за 2020-та година

Про Агенс Ве поканува на ДВОДНЕВНА (16 часа) ИЛИ ЕДНОДНЕВНА (8 часа) КПУ ОБУКА бр. 1/2020 година (Советување) - за Годишна сметка, финансиско и даночно известување за 2019-та година и даночни и други новини за 2020 година. Термини и локации: 12-13 февруари 2020 (среда-четврток), Скопје ‐ х. Континентал; 14 февруари 2020 (петок), Битола ‐ х. Милениум. Програма, Пријави и Профактура побарајте на ПОВЕЌЕ.

Share