ИНФОРМАТОР, бр. 9 (септември)

Одделните текстови, како и целосната содржина на списанието „ИНФОРМАТОР“, бр. 9 (септември 2021 година) може да ги симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
ИНФОРМАТОР, бр. 7-8 (јули-август 2021 година)

Одделните текстови, како и целосната содржина на списанието „ИНФОРМАТОР“, бр. 7-8 (јули-август 2021 година) може да ги симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
ИНФОРМАТОР, бр. 6 (јуни 2021 година)

Одделните текстови, како и целосната содржина на списанието „ИНФОРМАТОР“, бр. 6 (јуни 2021 година) може да ги симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
ИНФОРМАТОР, бр. 5 (мај 2021 година)

Одделните текстови, како и целосната содржина на списанието „ИНФОРМАТОР“, бр. 5 (мај 2021 година) може да ги симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
„ИНФОРМАТОР“, бр. 4 (април 2021 година)

Одделните текстови, како и целосната содржина на списанието „ИНФОРМАТОР“, бр. 4 (април 2021 година) може да ги симнете на ПОВЕЌЕ.

Share
Информатор број 3.2021

Текстовите од Информатор 3/2021 и целосната содржина на списанието побарај ја на ПОВЕЌЕ.

Share
Информатор 2.2021

Текстовите од Информатор 2/2021 и целосната содржина на списанието побарај ја на ПОВЕЌЕ.

Share
Информатор 1.2021

Инфиорматор 1/2021. Одделните текстови и целосниот текст на Информаторот побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
ПАКЕТ Годишна претплата на Проагенсовите печатени и е-изданија и консалтинг за 2021 година

ПАКЕТ Годишна претплата на Проагенсовите печатени и е-изданија и консалтинг за 2021 година. Детали, про-форма на претплатница и профактура побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Информатор бр. 12.2020

Информатор бр. 12/2020, пооделни текстови и комплетно списание, побарај на ПОВЕЌЕ.

Share