Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, НОЕМВРИ 2021 година со АЛАТКИ за пресметка за 2021-ва

Податоци за нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, НОЕМВРИ 2021 година, алатки за пресметка на плати на македонски и англиски јазик побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Параметри за пресметување на платите за 2021 година

Текстот „Параметри за пресметување на платите за 2021 година симнете го на ПОВЕЌЕ.

Share
Нова верзија на клиентски софтвер МПИН за 2021 година

Нова верзија на клиентски софтвер МПИН за 2021 година побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, НОЕМВРИ 2020 година

Податоците за пресметка на платите за 2020 година побарајте ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Дополнување на Законот за финансиска поддршка на работодавачите за исплата на платите за октомври-декември 2020 година

Дополнет и изменет предлог на Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено – економската криза предизвикана од вирусот Covid-19, заради исплата на платите за месеците октомври, ноември и декември 2020 година. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Барањата за финансиска поддршка (14.500) за месец јуни 2020 се поставени на системот е-даноци и е-пдд и се поднесуваат до 7 јули 2020 година

Барањата за финансиска поддршка (14.500) за месец јуни 2020 се поставени на системот е-даноци и е-пдд и се поднесуваат до 7 јули 2020 година. Целосна информација, коментари и пречистен текст на уредбата побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Можни проблеми со енкрипцијата на МПИН фајлот за плата (решенија)

Можни проблеми со енкрипцијата на МПИН фајлот за плата. Решенијата побарај ги на ПОВЕЌЕ.

Share
Финансиската поддршка за исплата на платите, под непроменети услови и во износ од 14.500 по работник се продолжува и за месец ЈУНИ 2020 година.

Финансиската поддршка за исплата на платите, под непроменети услови и во износ од 14.500 по работник се продолжува и за месец ЈУНИ 2020 година. Коментар, детали и пречистен текст на Уредбата побарај на ПОВЕЌЕ

Share
ИНФО на УЈП од 11.05.2020 година: НОВ МПИН за финансиска поддршка и субвенционирање на 50% од придонесите

11.05.2020: Целосна иформација на УЈП за остварување на правото за финансиска поддршка за исплата на платите за април и мај 2020 година (14.500 по работник месечно) и 50% субвенционирање на социјалните придонеси. Линк до НОВИОТ МПИН. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Измена на Уредбата за финансиска поддршка за исплата на плати и НОВ образец БФП-ИП на е-даноци

Во е-даноци на УЈП (www.ujp.gov.mk) поставен e НОВИОТ Oбразец БФП-ИП за добивање на финансиска поддршка од 14.500 денари месечно по вработен за платите за месец април и мај 2020 година. Барањето за финансиска поддршка на работодавач заради исплатата на платите за месеците април и мај 2020 година (образец БФП-ИП) e поставено во системот е-даноци (e-даноци) на УЈП во делот: Поднесоци / Дополнителни услуги / Придонеси / БФП-ИП. Образецот БФП-ИП треба да се пополни најдоцна до 7-ми мај 2020 година  (четврток) за добивање на финансиска поддршка од 14.500 денари по вработен за платата за месец април 2020 година. Детали побарај на ПОВЕЌЕ.

Share