Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, НОЕМВРИ 2023 година со АЛАТКИ за пресметка за 2023 година

Податоци за нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, НОЕМВРИ 2023 година, алатки за пресметка на плати на македонски и англиски јазик побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Буџетски корисници од централната власт – Додаток на плата до 30 проценти од основната плата

Буџетски корисници од централната власт - Додаток на плата до 30% од основната плата. Пречистен текст на уредбата и Образец - Предлог за остварување на правото на додаток на плата побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Алатки за пресметување на платите за 2023 година

Алатки за пресметување на платите за 2023 година побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Даночно намалување (лично ослободување) за 2023 година = 9.038 денари

Даночно намалување (лично ослободување) за 2023 година = 9.038 денари. Детали и НОВИ Алатки за пресметка на платите за 2023 година побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Oд март 2022 година, минималната нето плата се зголемува на 18.000 денари

Со последното изменување и дополнување на Законот за минимална плата (41/22), утврдена е нов, повисок износ (18.000) на минималната НЕТО плата почнувајќи од платата за месец МАРТ 2022 година. Коментар, пресметки, пречистен текст на Законот за минимална плата побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Закон за минимална плата (февруари 2022): Пречистен текст, коментар и пресметки

Закон за минимална плата (февруари 2022): Пречистен текст, коментар и пресметки побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Нов износ на Минималната нето плата од јануари 2022 и Нови алатки за пресметка на платите за 2022 година

Месечното даночно намалување (лично ослободување за 2022 година) изнесува 8.788 денари, нов износ на Минималната нето плата од јануари 2022 и Нови алатки за пресметка на платите за 2022 година

Share
Параметри за пресметување на платите за 2021 година

Текстот „Параметри за пресметување на платите за 2021 година симнете го на ПОВЕЌЕ.

Share
Нова верзија на клиентски софтвер МПИН за 2021 година

Нова верзија на клиентски софтвер МПИН за 2021 година побарај на ПОВЕЌЕ.

Share
Нето/бруто плати (просеци) и надоместоци, НОЕМВРИ 2020 година

Податоците за пресметка на платите за 2020 година побарајте ги на ПОВЕЌЕ.

Share