Десетина нови уплатни сметки за јавни приходи: Измени на Упатството за уплатните сметки во сила од 20 февруари 2021 година

Десетина нови уплатни сметки за јавни приходи: Измени на Упатството за уплатните сметки во сила од 20 февруари 2021 година. Целосно апдејтираното Упатство за начинот на евидентирање, распоредување, поврат и пренасочување на јавните приходи (42/21) побарај го на ПОВЕЌЕ.

Share
Нови уплатни сметки за данок на добивка / данок на вкупен приход 2020

Заради точна уплата на даночните обврски, даночните обврзници треба да користат нови уплатни сметки и шифри за плаќање, објавени од Министерството за финансии - Сектор за трезор. Детали види на ПОВЕЌЕ.

Share