Пренасочување на погрешно извршена уплата

Даночниот обврзник може да поднесе барање за пренасочување до УЈП, доколку данокот или споредната даночна давачка, кој бил должен да ги плати, наместо на соодветната уплатна сметка за тој вид на данок/споредна даночна давачка, ги уплатил на друга (погрешна) уплатна сметка. Детали за процедурата побарајте на ПОВЕЌЕ.

Share
Ознаки за општините

Прегледот на Ознаки за општините за целите на плаќање на јавни давачки (централен троцифрен број на уплатната сметка) може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share