Курс на ЕВРОТО

Валутниот курс на Еврото на самиот негов почеток (31.12.2001 година) може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share
Курсеви од 1945 година

Прегледот на валутните курсеви на германската марка, односно еврото од 1945 година наваму може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share
Курсни листи

Курсните листи на денарот во однос на 10 водечки валути може да ги симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share