Не се плаќа данок на промет на недвижности при сатусни промени со кои се пренесува имот во капиталот на друштвото (Автентично толкување на Собранието)

Не се плаќа данок на промет на недвижности при сатусни промени со кои се пренесува имот во капиталот на друштвото (Автентично толкување на Собранието). Детали побарај на ПОВЕЌЕ

Share
Измени на Законот за даноците на имот: Од 2022 година, неактивниот имот ќе се оданочува со три пати повисоки стапки

Во Службен весник број 151/2021 од 6 јули 2021 година се објавени две измени и дополнувања на Законот за даноците на имот. Со измените, од 2022 година се зголемуваат пропишаните даночни стапки за оданочување на неактивниот имот за ТРИ ПАТИ и за ПЕТ ПАТИ, ако се открие неактивен имот кој не е пријавен. Од 2022 година заради оданочувањето се воведува обврска за ревизија (со процена) на пазарната вредност на имотот.

Share
Закон за даноците на имот

Пречистениот текст на Законот за даноците на имот може да го симнат привилигираните корисници со кликнување на повеќе

Share