Предлог измени на Законот за јавни претпријатија поврзани со управните и надзорните одбори