Најава на Советување / Е-обука, бр. 4.2021: 22 (среда) и 25 (сабота) декември 2021 година